در میان تمام نگرانی هایی که برای جسممان داریم، ذهن و روانی که خودش سر منشاء تمام احساس های خوب و بد ماست به فراموشی سپرده می‌شود. وقتی که دیگر ذهنمان یاری گر نیست، روان درمانی می تواند، بهترین یاری دهنده برای روابط و مهارت های اجتماعی، غلبه بر مشکلات، آرامش و بهبود سلامت روان باشد.

روز روان درمانی

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب