روز خواهر

 اگر بزرگتر باشد مادر دوم است و اگر کوچک تر باشد، همدم و مرهم دلهای بی قرارمان، با وجود و حضورش زندگیمان رنگ دیگری می گیرد، دلمان قرص می‌شود و می‌دانیم که قلب مهربانش، تا همیشه برای ما می تپد و گوش های شنوایش، آماده شنیدن درد و دل های ماست.

روز خواهر

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب