اگر بزرگتر باشد مادر دوم است و اگر کوچک تر باشد، همدم و مرهم دلهای بی قرارمان، با وجود و حضورش زندگیمان رنگ دیگری می گیرد، دلمان قرص می‌شود و می‌دانیم که قلب مهربانش، تا همیشه برای ما می تپد و گوش های شنوایش، آماده شنیدن درد و دل های ماست.

روز خواهر

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب