جشن مهرگان

مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال

نیک روز و نیک جشن و نیک نام!

جشن مهرگان بر تمام مردمان مهربان ایران زمین مبارک!

 


 

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان
مهر بفزای ای نگار ماه چهر مهربان
مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر
مهربانی به روز مهر و جشن مهرگان
جشن مهرگان بر شما ایرانیان مهرورز مبارک

 

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب