انتخاب زبان | Select Language

جشن مهرگان

جشن مهرگان

مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال

نیک روز و نیک جشن و نیک نام!

جشن مهرگان بر تمام مردمان مهربان ایران زمین مبارک!

 


 

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان
مهر بفزای ای نگار ماه چهر مهربان
مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر
مهربانی به روز مهر و جشن مهرگان
جشن مهرگان بر شما ایرانیان مهرورز مبارک

 

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب