روز جلوگیری از خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و یبنی خونین نیست.

خشونت، اضطرابی است که در جان زن است که فکر می کند باید لاغرتر باشد، چاق‌تر باشد، زیباتر باشد، خوشحال‌تر باشد، سنگین‌تر باشد، خانه‌دارتر باشد، عاقل تر باشد. خشونت ان چیزی است که زن نیست

و فکر میکند باید باشد…

روز جلوگیری از خشونت علیه زنان گرامی باد

روز جلوگیری از خشونت علیه زنان

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب