روز جلوگیری از خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و یبنی خونین نیست.

خشونت، اضطرابی است که در جان زن است که فکر می کند باید لاغرتر باشد، چاق‌تر باشد، زیباتر باشد، خوشحال‌تر باشد، سنگین‌تر باشد، خانه‌دارتر باشد، عاقل تر باشد. خشونت ان چیزی است که زن نیست

و فکر میکند باید باشد…

روز جلوگیری از خشونت علیه زنان گرامی باد

روز جلوگیری از خشونت علیه زنان

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب