روز جلوگیری از خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و یبنی خونین نیست.

خشونت، اضطرابی است که در جان زن است که فکر می کند باید لاغرتر باشد، چاق‌تر باشد، زیباتر باشد، خوشحال‌تر باشد، سنگین‌تر باشد، خانه‌دارتر باشد، عاقل تر باشد. خشونت ان چیزی است که زن نیست

و فکر میکند باید باشد…

روز جلوگیری از خشونت علیه زنان گرامی باد

روز جلوگیری از خشونت علیه زنان

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب