جشن سده

در دهم بهمن ماه، آتش زیر هیزم ها، در آبادی ها یا بلندای کوهستان های ایران می نشیند، تا مردم همراهی و همیاری را، در کنار هم، جشن بگیرند، آواز بخوانند، پایکوبی کنند و شکرگزار نعمت هایی باشند که به آنها عطا شده.

روز سده مبارک

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب