در دهم بهمن ماه، آتش زیر هیزم ها، در آبادی ها یا بلندای کوهستان های ایران می نشیند، تا مردم همراهی و همیاری را، در کنار هم، جشن بگیرند، آواز بخوانند، پایکوبی کنند و شکرگزار نعمت هایی باشند که به آنها عطا شده.

روز سده مبارک

مردم آریایی هر سال از جای جای ایران، ضیافتی با شکوه از همبستگی و همراهی را دور آتش و در کنار هم، به یاد محبت و بخشندگی برگزار می کنند.

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب