در دهم بهمن ماه، آتش زیر هیزم ها، در آبادی ها یا بلندای کوهستان های ایران می نشیند، تا مردم همراهی و همیاری را، در کنار هم، جشن بگیرند، آواز بخوانند، پایکوبی کنند و شکرگزار نعمت هایی باشند که به آنها عطا شده.

روز سده مبارک

مردم آریایی هر سال از جای جای ایران، ضیافتی با شکوه از همبستگی و همراهی را دور آتش و در کنار هم، به یاد محبت و بخشندگی برگزار می کنند.

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب