روزی که آریایی های کُهن، یازدهمین ماه در هر سال و دومین روز از هر ماه را با نام هومن نامگذاری و برای آن جشن و پایکوبی میکردند. روز اندیشه های والا، منش و خرد نیک

جشن بهمنگان مبارک

جشن بهمنگان

به یاد تمدنی کهن که اگر بخت یارش می ماند، سزاوارِ ضیافت و پایکوبی بود و به پاسِ اندیشه نیک و خردمندی های به جا مانده، آریایی ها این روز را با نام بهمنگان جشن میگیرند.

جشن بهمنگان

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب