همیشه پیشگیری از درمان، بهترین راه برای داشتن یک زندگی سالم و بی دردسر است؛ و آگاهی و پیشگیری از هیولایی که در غیر قابل پیش بینی ترین زمان ممکن، امکان دارد سراغمان را بگیرد، می‌تواند به زندگیمان امید و به حالمان آرامش دهد.

روز اگاهی از سرطان

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب