همیشه پیشگیری از درمان، بهترین راه برای داشتن یک زندگی سالم و بی دردسر است؛ و آگاهی و پیشگیری از هیولایی که در غیر قابل پیش بینی ترین زمان ممکن، امکان دارد سراغمان را بگیرد، می‌تواند به زندگیمان امید و به حالمان آرامش دهد.

روز اگاهی از سرطان

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب