زادروز محمدعلی جمال زاده

با کتاب قصه های کوتاه برای بچه ها، به جهان کودکان نزدیک شد و با حکایت کباب غاز، در دوران دبیرستان او را بیشتر از قبل شناختیم و با قصه های دارالمجانین و تلخ و شیرین، ما را به ذهن خلاق اما واقع گرایانه اش دعوت کرد. او که از پایه گذاران اصلی ادبیات داستانی معاصر ایران است، کودکان و بزرگسالان زیادی را کتابخوان کرده .

زادروزش مبارک

زادروز محمدعلی جمال زاده

زادروز محمدعلی جمال زاده

داستان های کوچک، واقعی، زیبا  اما پر ماجرایش، سبکی نوین در ادبیات ایران به راه انداخت، او که لقب ِ پدرِ داستان کوتاه در ایران را یدک میکشد، از بانیان اصلیِ ارتباطِ کودکان و نوجوانان با کتاب است.

زادروز محمدعلی جمال زاده

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب