زادروز کامران طباطبایی دیبا (معمار ایرانی)

زادروز کامران طباطبایی دیبا (معمار ایرانی)

با تلفیقی که بین سنت و مدرنیته در طرح هایش خلق کرده بود، انسان های زیادی را به معماری ایران امیدوار کرد، اگر تا به امروز چشمتان به مسجد زیبای جندی شاپور روشن شده و از بازدیدکنندگان موزه هنرهای معاصر تهران بوده اید، بدانید که خالق این معماری بی‌نظیر، از آخرین بازماندگان خاندان قاجار، کامران دیبا از بزرگترین معماران ایران بود.

زادروز کامران طباطبایی دیبا (معمار ایرانی)

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب