روز عشاق است روزی است که عنصر عشق، تعهد را در دل های بی قرار به هم گره می زند. این روز را مسیحیان به یادگار گذاشتند که فرهنگ های دیگر هم این روز را بدون عشق رها نکردند.

می‌گویند که روز عشق است و آن را یادآوری می‌کنند، در این میان اما باید گفت، عنصری که بی آن معنا و مفهوم معدوم می شود، نیازی به ذکر ندارد. او هر زمان  در قلبهای ما جاری است.

می‌گویند که روز عشق است و آن را یادآوری می‌کنند، در این میان اما باید گفت، عنصری که بی آن معنا و مفهوم معدوم می شود، نیازی به ذکر ندارد. او هر زمان  در قلبهای ما جاری است.

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب