روز سگ

 انگار که برای انسان آفریده شده، وابستگی و دلبستگی که او به آدمیزاد دارد، یک جهان را متحیر کرده است. وفاداری و مهربانی اش، بین

ادامه مطلب »

زادروز اکبر عبدی

  ‏به ذات هنرمند است و خون هنر از همان روز اول در رگهایش میجوشید. هزار چهره سینمای ایران است و دست رد به هیچ

ادامه مطلب »

جشن شهریورگان

 هوای گرم و سوزناک مرداد، کم کم رو به خنکی می رفت و زرتشتیان شاکر، مثل همیشه دست هایشان رو به آسمان دراز می شد

ادامه مطلب »

زادروز داراب (کوروش)

 بزرگ خاندان و بنیانگذار حکومت هخامنشی، که با حضورش ایران را در جهان تبدیل به دست نیافتنی ترین مکان ممکن کرده بود و ایرانیان را

ادامه مطلب »

روز کارمند

روز کارمند بر کارمندان پر تلاش تبریک و تهنیت باد
جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای

ادامه مطلب »