روز هنرمند

کارش آفرینش زیبایی های بی تکرار و گره‌زدن عشق به حقیقت رویاست. می آفریند آنچه را که در اعماق قلبش درک و در انتهای ذهنش

ادامه مطلب »

روز مادرشوهر و مادرزن

مادر هر کدامشان باشد، فرقی نمی کند، چون تمام عمر کوشیدند تا به ثمر رسیدن پاره های تنشان را ببینند.  عزیزانی که غنیمت حضورشان، برکت

ادامه مطلب »

روز فسیل

تمام فسیل هایی که در قعر زمین پدیدار میشوند، روزی بر روی این کره خاکی، نفس می‌کشیدند. اما گذر زمان فقط برای ما از آنها

ادامه مطلب »