انتخاب زبان | Select Language

روز خزندگان

  شاید در بین حیواناتی که اهل پرواز و دویدن هستند، حضور این گونه های عجیب و آرام اما مرموز، کمی ترسناک به نظر برسد.

ادامه مطلب »

روز مانور زلزله

در تاریخ همیشه پیشگیری از هر حادثه ای، بی سود نبوده و احتمال دادن هر  رویدادی قبل از رخ دادنش، سبب مراقبت های بیشتری می‌شود

ادامه مطلب »