در تاریخ همیشه پیشگیری از هر حادثه ای، بی سود نبوده و احتمال دادن هر  رویدادی قبل از رخ دادنش، سبب مراقبت های بیشتری می‌شود و زلزله هم از این قاعده مستثنا نیست. اتفاقی که ممکن است ثانیه ای امان ندهد و یک سرزمین را به نابودی بکشاند ، با تدابیر لازم متصدیان امر، می‌تواند قسمت بزرگی از خطر را نیامده رفع کند.

روز مانور زلزله

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب