انتخاب زبان | Select Language

روز سواد آموزی

 برای لذت بردن از خواندن یک کتاب، یک روزنامه، یک آگهی یا نامه و پیامی از یک عزیز، شمردن و حساب کردنخرید های روزانه، هیچ

ادامه مطلب »

روز سالامی

 گاهی اوقات همه چیز در دسترس ما نیست و مجبور به ماندن در جایی دور از خانه و آشپزخانه هستیم، سالامی، این فرآورده گوشتی که

ادامه مطلب »

قیام 17 شهریور

 مخالفت بین سلطنت و جمهوری اسلامی در نهایت به اتفاق و قیامی ناآرام، توسط تظاهرکنندگان در شهریور سال ۱۳۵۷ تبدیل شد که از آن به

ادامه مطلب »