مخالفت بین سلطنت و جمهوری اسلامی در نهایت به اتفاق و قیامی ناآرام، توسط تظاهرکنندگان در شهریور سال ۱۳۵۷ تبدیل شد که از آن به قیام ۱۷ شهریور یاد میکند.

قیام 17 شهریور

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب