انتخاب زبان | Select Language

روز ساندویچ

چه روی کوه باشی و چه توی یک قایق روی دریا، چه در سفر باشی و چه مشغول دیدن یک فیلم در سینما، همه جا

ادامه مطلب »

روز خانه دار

به نظر در خانه امن و گرم هستند و این راحت ترین کار ممکن است. اما ریز ترین کارهای خانه، گاهی به اندازه تمام شغلهای

ادامه مطلب »

روز کلیشه

مصرف و تکرار کردن هر اتفاقی که بیش از اندازه باشد، به مزاج دیگران خوش نمی آید. کاش تلاش کنیم که حد هر چیزی را

ادامه مطلب »