چه روی کوه باشی و چه توی یک قایق روی دریا، چه در سفر باشی و چه مشغول دیدن یک فیلم در سینما، همه جا همراه ماست و این همراه بودن است که وجودش را از غذاهای دیگر متمایز می کند.

روز ساندویچ

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب