روز پیشگیری از سوختگی

حادثه که خبر نمی‌کند…اما ما بار ها، خود او را خبر می‌کنیم!حادثه یک اتفاق است که با بی احتیاطی، آن را انتخاب می‌کنیم…همه آتش نشان

ادامه مطلب »

روز نیاکان

تاریخ هیچ وقت پنهان نمی ماند، کسانی که روزی، فکر نمی کردند، رفتار و تصمیم آنها، روی زندگی نوادگانشان تاثیر گذار باشد، زیر خروار خروار

ادامه مطلب »

روز قدکوتاه ها

کوتاهی و بلندی قد تو اصلاً مهم نیست، مهم این است که با مناعت طبع بالا و عدالت درونت، جلوی ظلم و نابرابری بایستی، تو

ادامه مطلب »