انتخاب زبان | Select Language

روز پیشگیری از سوختگی

روز پیشگیری از سوختگی

حادثه که خبر نمی‌کند…
اما ما بار ها، خود او را خبر می‌کنیم!
حادثه یک اتفاق است که با بی احتیاطی، آن را انتخاب می‌کنیم…
همه آتش نشان نیستند که آتش را نشانه بگیرند!
عده ای بودند که خود، نشانه‌ی آتش شدند
و شعله هیچ گاه بر آن‌ها، گلستان نشد!
آتش که دامن گرفت، دست‌گیری را از یاد مبر
که دست‌های گلگون و چشم های پرخون را به دلسوزی نیاز نیست….
از سوختن ها می‌توان باز هم رویا ساخت
که امید، همچون ققنوس از خاکستر رویاهای ویران شده ، به پرواز برخواهد خاست…
تقدیم به روحِ پاکِ آنان که از خاک آفریده و با آتش، در خاک آرمیدند

روز پیشگیری از سوختگی

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب