اصطلاحات دوبله

اصطلاحات دوبله  گویندگی چیست؟ در منابع متعدد، تعریف های زیادی برای این کلمه عنوان شده، اما اگر بخواهیم به شکل تخصصی آن را تعریف کینم،

ادامه مطلب ...
صدای گویندگی

صدای گویندگی

صدای گویندگی برای این که بتوانیم با مبحث گویندگی، بهتر آشنا شویم، قبل از هر چیز بهتر است ببینیم که تعریف گویندگی چیست؟ اگر بخواهم

ادامه مطلب ...