روز زبان فرانسه

روز زبان فرانسه

از بلژیک و سوئیس گرفته تا ساحل عاج و سنگال را به خودش وابسته کرده،  توی مسابقه با زبان انگلیسی دوم شد، اما همچنان از پر طرفدار ترین زبان های جهانه، زبانی که قسمت بزرگی از تاریخ جهان را در درونش پنهان کرده و لقب پر رمز و راز ترین زبان جهان رو به خودش اختصاص داده .

روز زبان فرانسه مبارک

روز زبان فرانسه

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب