نه فقط به زیست و ماندن، بلکه به وجود و بودن معنا میدهند، فرشتگانی که تا آخرین نفس، جایگزینی ندارند و عشقِ بی حد و حصرشان وجودمان را از هر لطف و مهری غنی میسازد.

روز والدین

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب