روز ترن هوایی

 نه مثل چرخ و فلک گیجمان می کند، نه مثل سقوط آزاد به زمینمان میکوبد. هیجانش در سواری توامان با آرامش، و در چشم بر هم زدنی شتاب گرفتنش است. این آرام و تند شدن ممکن است ما را یاد نوسان‌های زندگی خودمان بیاندازد. این که شاید زندگی ما هم، ریل یک ترن است که ثانیه به ثانیه اش پر از نوسان و تغییر های پیوسته باشد

روز ترن هوایی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب