روز تلفن ثابت

روز تلفن ثابت

شاید روزهایی که مجبور بودیم احساساتمان را، روی کاغذ نامه و پشت کلمات مجهول پنهان کنیم، یا زمانی که ساعت ها روی پا ایستادیم تا ماحصل همین احساسات را توی صندوق بیندازیم، فکر نمی‌کردیم که روزی مردی به اسم گراهام، به رویدادهایی که در ذهنمان حتی جرقه هم نزد، رنگ واقعیت بدهد .

روز تلفن ثابت مبارک

روز تلفن ثابت

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب