روز تلفن ثابت

شاید روزهایی که مجبور بودیم احساساتمان را، روی کاغذ نامه و پشت کلمات مجهول پنهان کنیم، یا زمانی که ساعت ها روی پا ایستادیم تا ماحصل همین احساسات را توی صندوق بیندازیم، فکر نمی‌کردیم که روزی مردی به اسم گراهام، به رویدادهایی که در ذهنمان حتی جرقه هم نزد، رنگ واقعیت بدهد .

روز تلفن ثابت مبارک

روز تلفن ثابت

  راه های دور دل را تنگ و غمگین می کند. چه خوب است که بل، مردی که صدا ها را به هم نزدیک کرد به این دلتنگی ها پایان داد.

روز تلفن ثابت

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب