روز تکریم اجداد و بزرگان

قسمت مهم و موثری از زندگی تمام ما، نتیجه تصمیم هایی است که اجدادمان برای ما گرفته اند، خوشا به حال نیاکانی که با تصمیم ها و تاثیرات مثبت، سرنوشت نوادگانشان را به سمت ترقی و پیشرفت سوق دادند.

روز تکریم اجداد و بزرگان

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب