روز تکریم اجداد و بزرگان

قسمت مهم و موثری از زندگی تمام ما، نتیجه تصمیم هایی است که اجدادمان برای ما گرفته اند، خوشا به حال نیاکانی که با تصمیم ها و تاثیرات مثبت، سرنوشت نوادگانشان را به سمت ترقی و پیشرفت سوق دادند.

روز تکریم اجداد و بزرگان

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب