روز شکرگزاری

روزی که جهانیان دستانشان را رو به سپهر آبی دراز می‌کنند و برای نعمتهایی که در اختیارشان است، ایزد منان را سپاس می گویند، چون معتقدند که قدردانی و شکرگزاری، سبب افزون نعمت هایشان می‌شود و نگاه پر رحمت پروردگار برکت زندگی شان.

روز شکرگزاری

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب