روز شکرگزاری

روزی که جهانیان دستانشان را رو به سپهر آبی دراز می‌کنند و برای نعمتهایی که در اختیارشان است، ایزد منان را سپاس می گویند، چون معتقدند که قدردانی و شکرگزاری، سبب افزون نعمت هایشان می‌شود و نگاه پر رحمت پروردگار برکت زندگی شان.

روز شکرگزاری

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب