مثل به دنیا آمدن و رشد، این هم معجزه است. اینکه نوزاد متولد شده با آمدنش، غذایش را هم همراه خودش می آورد و آن شیر مادرش است. و مادری که بعد از تولد فرزندش، موظف است که حداقل تا شش ماه، به کودکی که توان خوردن غذا را ندارد شیر بدهد، این اقدام زیبا منهای رفع گرسنگی، سبب وابستگی، اعتماد و دلبستگی زیادی بین مادر و فرزندش می شود.

آغاز هفته ی شیردهی

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب