فرقی نمی کند، هر موجودی که متولد می شود غذایی اصلی و اساسی آن شیر است و بدون آن، لحظه ای دوام نمی آورد. از زمانی که نوزاد پا به این دنیا میگذارد و از سینه مادرش تغذیه میکند، تا زمانی که رد چین و چروک صورتش را می پوشاند، شیر، این مایه خوراکی بی نظیر  و پر از فایده که مثل معجزه میماند، قسمت مهمی از نیاز بدن ما و همه موجودات را تامین می کند.

روز جهانی شیر

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب