روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی

با تکامل زمین و پا گذاشتن بشر به این کره خاکی،  دنیا جنگ های زیادی را به خود دید. وقتی که سلاح سرد دیگر طالب نداشت و سلاح‌های گرم و شیمیایی جایگزینی برای نابودی و محیط زیست بشر شدند. ایران هم سالهای طولانی از گزند این نابودگر انسان و قلمرو اش در امان نماند. خصوصا در واپسین جنگ این سرزمین، که شهر کوچک سردشت، قربانی این سلاح بی رحم شد. کاش هیچ سلاحی در جهان،  برای هیچ جنگی ساخته نشود.

روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب