روز سازمان ملل

هیچ چیز به اندازه ی رویدادی مشترک نمی تواند جوامع جهان را به هم نزدیک کند. گاهی اوقات اتفاق های مشابهی مثل جنگ یا بیماری منحوسی مثل کرونا، یادآوری می کند که چه بخواهیم چه نه، با وجود تمام مرز ها و تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، باید در کنار هم باشیم تا جهان جای بهتری باشد. به همین دلیل در سال ۱۹۴۸ این روز با نام روز سازمان ملل نام گذاری شد.

روز سازمان ملل

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب