روزی که ملیت های مختلف در سراسر دنیا، دور هم جمع می‌شوند و در رابطه با انگیزه ها و اهداف آینده جهان گفتگو می کنند. روزی که از تنوع ، سنت ها، فرهنگ ها و آرزوها حرف می زنند تا همگان چشم انداز بهتری برای جهان متصور شوند

روز سازمان ملل متحد

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب