اتفاقی زیبا را در درون خودش مخفی کرد تا کمتر به چشم بیاید. درپس زرق و برق های صورتمان، لباسهایمان و درونمان، الماس جذاب و بی نظیر به اسم سادگی پنهان شده که با کنار رفتن نقاب هایمان می درخشد. بی شک که سادگی در کنار پاکیزه و موجه بودن زیباترین چیز ممکن است

روز سادگی

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب