از صندلی صبحانه ای که روی آن نشستیم و ماشینی که زحمتمان را برای رسیدن به هر جایی میکشد گرفته، تا رایانه و تلفنی که صبح تا شب در حال راه انداختن کار ماست، سعی نکنیم با بهانه های ریز و درشت و به درد نخور بودن مشتق و انتگرال، از واقعیت فرار کنیم. این کره خاکی و تمام کائنات، حساب و کتاب خودش را دارد و چه بخواهیم چه نه، با ریاضیات است که به بودن و ماندنش ادامه می‌دهد.

روز ریاضیات

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب