روز جهانی رادیو

یک جعبه پر از سیم و صدا با مالکیت گولیلمو مارکونی، که در طول تاریخ چه خبرهای تلخ و شیرینی را مردم جهان از او نشنیدند، چه روزهایی که گوششان را تیز میکردند که بدانند قرار است سرنوشت خودشان و سرزمینشان چه شود. بودنش تا زمانی که فقط خودش بود موهبتی بزرگ محسوب میشد و فکر و نگاه اعجاز گونه مردم، حافظ روزهای تنهایی او بود.

روز جهانی رادیو مبارک

روز جهانی رادیو

وفات حضرت زینب

 سالروز شهادت حضرت کبرا (س) دخت علی مرتضی پیام آور کربلا الگو شکیبایی و

امتیاز دهی به این مطلب