انتخاب زبان | Select Language

روز جهانی رادیو

یک جعبه پر از سیم و صدا با مالکیت گولیلمو مارکونی، که در طول تاریخ چه خبرهای تلخ و شیرینی را مردم جهان از او نشنیدند، چه روزهایی که گوششان را تیز میکردند که بدانند قرار است سرنوشت خودشان و سرزمینشان چه شود. بودنش تا زمانی که فقط خودش بود موهبتی بزرگ محسوب میشد و فکر و نگاه اعجاز گونه مردم، حافظ روزهای تنهایی او بود.

روز جهانی رادیو مبارک

روز جهانی رادیو

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب