جشن پیروزی کاوه و فریدون

روز پیروزی کاوه آهنگر دلیر و فریدون پهلوان بر ضحاک ماردوش؛ حتی اگر خیال و افسانه هم باشد، همیشه کامیابی حق و عدالت بر باطل و ناروایی، زیبا و باشکوه است.  این روز در تقویم باستانی زرتشی با نام روز امید ثبت شده است.

جشن پیروزی کاوه و فریدون

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب