حیاتمان وابسته به وجود پر مهرشان است. فرشته هایی که از لحظه ای که چشمانمان به جهان روشن می شود، عشق بی قید و شرطشان را نثار ما می کنند.  فرستاده‌ شدند تا با حضورشان، دنیا جای بهتر و زیباتری شود. معجزه هایی که هیچ جایگزینی نخواهند داشت.

روز پدر و مادر

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب