میدانیم ممکن است روزی بیاید که مثل روزهای دیگر نیست، زمانی که فقط یک اندوخته مطمئن و حساب شده می تواند چاره کار باشد. پس چشم بستن روی قسمتی از دارایی‌هایمان، ممکن است در آینده و در بدترین زمان ممکن، تبدیل به راهی صاف و هموار شود.

روز جهانی پس انداز

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب