شریک روزهای سخت و کسالت بار مریضان هستند. مشکلات و مصائب خود را فراموش می‌کنند و بدون هیچ چشم داشت و توقعی، از جان و روح مهربانشان، برای سلامتی تمام بیماران مایه می‌گذارند. فرشتگانی که ایثار، بخش مهمی از الطاف و مهربانی آنها نسبت به بیماران است.

روز پرستاران اورژاس

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب