چه به تنهایی روی میز صبحانه نشسته باشد و چه  دلیل اصلی خوشمزه شدن  پیتزا و پاستا باشد، معنی واقعی لذت و خوشمزه بودن را توصیف می کند. احتمالاً همه انسانهای جهان هم نظر هستند که پنیر یکی از خوشمزه ترین ماده های غذایی در جهان است.

روز پنیر

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب