کاش که این قصه، قصه تلخ و کلیشه ای از این ور مانده شدن و از آن ور رانده شدن نباشد. و اگر سختی ندیدن سرزمینش را به جان خریده، روزهای تلخی انتظار او را نکشد. شاید هیچ چیز بدتر از این نباشد که انتخاب کنی برای همیشه سرزمینت را نبینی و از آن دور باشی . کره زمین برای همه ماست و بودن و ماندن در سرزمینمان حق طبیعی ما، هیچ انسانی در جهان ، نباید مجبور به انتخاب ترک همیشگی سرزمینش باشد ، این نهایت بی عدالتیست.

روز پناهندگی

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

رحلت حضرت محمد(ص) سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى

امتیاز دهی به این مطلب