فرقی نمیکند چه باشد یا حتی که باشد، می‌خواهد یک بنای قدیمی چند صد ساله یا چند هزار ساله باشد، یا یک شهر کهنسال با قدمتی طولانی، یا حتی یک ذهن عتیق و کهنه. برای بودن و ماندن باید تغییر کرد. اگر بنا است، با حفظ ماهیت اثر بازسازی شود، و اگر انسان است، با حفظ سلامتی، جسم ‌و روحش را در راستای بهتر شدن و نیک تر شدن دگرگون کند. چون تغییر شالوده اصلی حفظ حیات است.

روز نوسازی

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب