فرقی نمیکند چه باشد یا حتی که باشد، می‌خواهد یک بنای قدیمی چند صد ساله یا چند هزار ساله باشد، یا یک شهر کهنسال با قدمتی طولانی، یا حتی یک ذهن عتیق و کهنه. برای بودن و ماندن باید تغییر کرد. اگر بنا است، با حفظ ماهیت اثر بازسازی شود، و اگر انسان است، با حفظ سلامتی، جسم ‌و روحش را در راستای بهتر شدن و نیک تر شدن دگرگون کند. چون تغییر شالوده اصلی حفظ حیات است.

روز نوسازی

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب