مکان مشخص و دکه ای وجود نداشت، هر روز بسته های سنگین روزنامه را با دستهای کوچکش می‌گرفت تا دیگران را از اخبار روز مطلع کنند. سنگینی روزنامه ها برایش مهم نبود و به انعام کوچکی که قرار بود بگیرد، فکر می‌کرد. در اوج روزهای تکنولوژی و اطلاعات، هنوز هم در اقسا نقاط جهان، هستند افرادی که روزنامه های روز را به دست دیگران می رساند، اما اگر این روز به کودکان تبریک بگوییم شاید حق مطلب بیشتری ادا شود.

روز نامه رسان

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب