مکان مشخص و دکه ای وجود نداشت، هر روز بسته های سنگین روزنامه را با دستهای کوچکش می‌گرفت تا دیگران را از اخبار روز مطلع کنند. سنگینی روزنامه ها برایش مهم نبود و به انعام کوچکی که قرار بود بگیرد، فکر می‌کرد. در اوج روزهای تکنولوژی و اطلاعات، هنوز هم در اقسا نقاط جهان، هستند افرادی که روزنامه های روز را به دست دیگران می رساند، اما اگر این روز به کودکان تبریک بگوییم شاید حق مطلب بیشتری ادا شود.

روز نامه رسان

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب