مکان مشخص و دکه ای وجود نداشت، هر روز بسته های سنگین روزنامه را با دستهای کوچکش می‌گرفت تا دیگران را از اخبار روز مطلع کنند. سنگینی روزنامه ها برایش مهم نبود و به انعام کوچکی که قرار بود بگیرد، فکر می‌کرد. در اوج روزهای تکنولوژی و اطلاعات، هنوز هم در اقسا نقاط جهان، هستند افرادی که روزنامه های روز را به دست دیگران می رساند، اما اگر این روز به کودکان تبریک بگوییم شاید حق مطلب بیشتری ادا شود.

روز نامه رسان

نیمه ی شعبان

فرا رسیدن نیمه ی شعبان، میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، مهدی موعود (عج) بر

ولادت امام حسین (ع)

ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک

امتیاز دهی به این مطلب