بعید است که بشود زندگی را بدون آن تصور کرد، چیزی که با شنیدنش، ممکن است ما را به سفرهای دور و دراز رویا ببرد و شب و روزمان را بسازد. ساخته میشود تا روحمان را جلا دهد و نوازش کند. با پیامی که بین نت های زیبا و تاثیر گذارش میدهد، برای چند لحظه هم که شده ما را از زندان درون رها می‌سازد و به مجلس عیش و طرب می‌برد.  هست تا رنج ها، شادی ها و زندگی پر پیچ و خممان را راحت تر دریابیم و  حس خوبی به آن داشته باشیم‌.

روز موسیقی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب