کنایه های زیادی را تحمل می کنند، اما یاد گرفتند که تا زمانی که واژه مسئولیت برایشان کامل تعریف نشده، عجله‌ای برای دادن تعهد نداشته باشند و نقش جدیدی را در زندگی به عهده نگیرند.

روز مجردها

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب