روز مبارزه با مواد مخدر و قاچاق

حتی نامش هم مثل خودش رعشه به دل انسان می اندازد.  ماده نابود کننده و مخرب، که سرانجامش به جز پوچی و نیستی، به جایی راه ندارد. هیولایی خانمان برانداز که دشمن عافیت است و انگیزه. باید جنگید برای  محو شدن این غول بی شاخ و دم، که حتی در لحظه هم هدفش نابودی است.

روز مبارزه با مواد مخدر و قاچاق

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب