روز مبارزه با فساد اداری

  نادیده گرفتن خطاها و فسادهای اداری، مثل یک چرخه باطل می ماند؛ و گذشت از آن به نهادهای دیگر هم صدمه میزند و در نهایت یک جامعه را به نابودی می کشاند.  نمی توان زیست کرد و امید داشت در جایی که حق دیگران و عدالت نادیده گرفته می شود. باید ایستاد برای جامعه‌ای پاک و عاری از هر فساد و آلودگی.

روز مبارزه با فساد اداری

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب