انتخاب زبان | Select Language

روز مبارزه با فساد اداری

روز مبارزه با فساد اداری

  نادیده گرفتن خطاها و فسادهای اداری، مثل یک چرخه باطل می ماند؛ و گذشت از آن به نهادهای دیگر هم صدمه میزند و در نهایت یک جامعه را به نابودی می کشاند.  نمی توان زیست کرد و امید داشت در جایی که حق دیگران و عدالت نادیده گرفته می شود. باید ایستاد برای جامعه‌ای پاک و عاری از هر فساد و آلودگی.

روز مبارزه با فساد اداری

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب