روز میانه زمستان

کل سال است که کشاورزان و دامداران منتظرش هستند، چرا که روز تولد دوباره زمین است، در این روز زیبا اما فراموش شده باستانی، قرار است که کمر دیو برودت و سرما شکسته شود و زمین رنگی دیگری به خود بگیرد . قرار است که پاداش صبر، شکوفه های صورتی و گندم های طلا گون باشند.

روز میانه زمستان مبارک

روز میانه زمستان

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب