کل سال است که کشاورزان و دامداران منتظرش هستند، چرا که روز تولد دوباره زمین است، در این روز زیبا اما فراموش شده باستانی، قرار است که کمر دیو برودت و سرما شکسته شود و زمین رنگی دیگری به خود بگیرد . قرار است که پاداش صبر، شکوفه های صورتی و گندم های طلا گون باشند.

روز میانه زمستان مبارک

روز میانه زمستان

بهار را وسط سفیدی و زمهریر جشن می گیریم تا روزهای سبز و گرم به همراه شکوفه هایش را تداعی شود. بزمی که در میان سرما گرفته میشود تا یادمان باشد روزها با رفتن و آمدن معنا پیدا می کنند.س

روز میانه زمستان

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب