روز مردم بومی

 درست است که نوای پیشرفت و توسعه آنها، آهسته تر از جوامع دیگر است و همچنان به سبک و سنت های دیرینه شان پایبند هستند، اما بی‌شک، توجه و دقتی که به محیط زیست، منابع طبیعی و پیرامون شان دارند، به مراتب بیشتر از جوامع پیشرفته است. مردمی که اگر نبودند، تا امروز، همین قسمت کوچکی که از محیط زیست و طبیعت برایمان مانده، برای همیشه نابود می شد.

روز مردم بومی

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب