چراغ درخشان شب های تار است و آسمان زیباییش را در شب منت دار اوست. او که منعکس کننده ستاره زیبای خورشید است و نورش را در ظلمات و تاریکی شب از ما دریغ نمی‌کند.

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب